bloem in handen

Anne-Miek Osteopathie

De osteopaat

Nederland telt ruim 600 geregistreerde osteopaten. Zij hebben de minimaal vijfjarige beroepsopleiding osteopathie gevolgd bij een opleiding die door het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO) is erkend. Alle osteopaten die zijn geregistreerd bij het Nederlands Register voor Osteopathie werken volgens het beroepscompetentieprofiel osteopathie 2009. Zij mogen zich D.O.-MRO® noemen. De Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO) behartigt de belangen van alle osteopaten.